Masterise Homes

Masterise Homes

thương hiệu phát triển và quản lý bất động sản cao cấp của Masterise Group tiền thân là Thảo Điền Investment. Những dự án đã được Thảo Điền Investment phát triển như: Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú, M-one, Millennium..
Sắp tới thương hiệu Masterise Homes sẽ phát triển những dòng sản phẩm cao cấp như: dự án Masterise Homes Ba Son ( Masterise BaSon)