Masterise Homes

  Masterise Homes Trải nghiệm xứng tầm

  Masterise Homes thương hiệu phát triển và quản lý bất động sản cao cấp của Masterise Group tiền thân là Thảo Điền Investment. Những dự án đã được Thảo Điền Investment phát triển như: Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú, M-one, Millennium..
  Sắp tới thương hiệu Masterise Homes sẽ phát triển những dòng sản phẩm cao cấp như: dự án Masterise Homes Ba Son ( Masterise BaSon), Masterise Parkland Quận 2, Masterise Homes Grand Park Quận 9..

  Masterise Homes

  Những dự án của Masteise Homes

  Masterise Homes Ba Son

  Masterise (Masteri) Homes Ba Son sở hữu vị trí có 1 không 2, nằm trong lõi của khu phức hợp cảng Ba Son Complex,...

  Masterise Homes Ba Son

  Masterise (Masteri) Homes Ba Son sở hữu vị trí có 1 không 2, nằm trong lõi của khu phức...

  Những dự án của Masterise Homes

  Masterise Homes Ba Son

  Masterise (Masteri) Homes Ba Son sở hữu vị trí có 1 không 2, nằm trong lõi của khu phức hợp cảng Ba Son Complex,...